Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky – Adéla Lančová

1. Úvodní ustanovení

Zakoupením vzdělávacích kurzů nebo e-booků či dalších produktů na webu www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz či www.hypnoporod-kurzy.cz  potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Základní pojmy

Poskytovatelem vzdělávacích kurzů a e-booků  je: 

Adéla Lančová – IČO: 70737967, Vinařská 1, Praha 7, 170 00
(dále jen Prodejce)

Klientem se rozumí fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vzdělávací produkt nabízený Prodejcem na www.pujdukporodu.cz (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem se rozumí kterýkoliv z následujících výukových kurzů:
Muž u porodu, HypnoPorod® – praktický předporodní online kurz a jakékoliv další kurzy nabízené na webu www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz

E-bookem se rozumí kterýkoliv z e-booků nabízených na www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.pujdukporodu.cz. Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:  

 • Jméno a Příjmení klienta
 • E-mailovou adresu
 • Název kurzu

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.  Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz).

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.pujdukporodu.cz nebo www.adelalancova.cz nebo www.hypnoporod-kurzy.cz. .
 2. Klient si objednává předmět smlouvy (produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.pujdukporodu.cz nebo www.adelalancova.cz nebo www.hypnoporod-kurzy.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.pujdukporodu.cz nebo www.adelalancova.cz nebo www.hypnoporod-kurzy.cz.   a že s nimi souhlasí. 
 4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu kurzu nebo bude mít možnost platby platební kartou nebo pomocí QR kódu.

4. Cena a způsob platby

 1. Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz,  www.hypnoporod-kurzy.cz 
  a také ve shrnutí elektronické objednávky.
 2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail. Prodejce není plátce DPH.
 3. Možnosti platby: a) bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře
  b) kartou online

c) pomocí QR kódu

5. Dodací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

1. Klient má veškeré výukové materiály k dispozici okamžitě po zaplacení produktu.
2. Klient může komunikovat jakékoliv technické problémy pomocí mailu či telefonu (obojí uvedeno na www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz. )

Dle platné legislativy platí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů po koupi bez udání důvodu.

Reklamace ohledně technického fungování budou řešeny tak, že po upozornění budou nejpozději do 30 dnů (obvykle však okamžitě) odstraněny. Pokud se tak do 30 dnů nestane, má kupující nárok na vrácení peněz.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
 2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a svých produktech.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.pujdukporodu.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.pujdukporodu.cz, www.adelalancova.cz a www.hypnoporod-kurzy.cz. a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.